Service Desk Certificerings-program

Certificeringsprogrammet måler en Service Desk’s modenhed og udviklingspotentiale.

Service Desk Certificeringsprogram

Service Desk Institute (SDI)®, som er markedsledende omkring IT Service Desk Best Practice, har udviklet et Service Desk certificeringsprogram, som måler en Service Desk’s modenhed og udviklingspotentiale.

Programmet hjælper dig til at dokumentere Service Deskens niveau og udviklingspotentiale op imod en standard ved at:

 • Være en uvildig validering og certificering
 • Demonstrere, at din supportorganisation er dedikeret til en best practice
 • Være en driver i forhold til kontinuerlig forbedring
 • Være et værktøj til at udvikle færdigheder og kompetencer
 • Komplementere ISO 20000

Som kunde opnås følgende fordele:

 • Bevis for, at IT Service Desken kontinuerlig forbedre sig og er så bedst som muligt
 • Bevise, at IT Service Desken er tilpasset og følger Best Practice
  • Målbart forbedret samarbejde på tværs af IT-organisationen og til samarbejdspartnere
  • Målbar forbedret kundeopfattelse
  • Bedre styringsgrundlag i forhold til proces-performance og -effektivitet
 • Demonstrere, at en effektiv IT Service Desk kan betale sig og giver value for money
 • Rammer og anerkendelse skaber energi og forbedre moralen (godt sted at være)
 • Osv.

Service Desk Certificeringsprogramment er et auditeringsprogram, som kommer tæt på Servicedesken, samarbejdsparterne og kunderne.

Programmet består af følgende:

Tidsforløbet strækker sig over tre (3) – til fire (4) år og fordeler sig således:

 • År 1 (2 dage) – Gennemførelse af Audit Assessment (fastsættelse af baseline). Udbytte assessment rapport, identificerede indsatområder til at opnå certificering.
 • År 2  (4 dage) – Gennemførelse af Certificerings audit (Bevisførelse) – Udbytte audit rapport, identificerede indsatsområder  til at  opnå, fastholde eller øge certificering.
 • År 3 (2 dage) – Gennemførelse af Survelliance audit 1 (Fokus på Fastholdelse og nye forbedrede områder) – Udbytte audit rapport, identificerede indsatsområder  til at  fastholde eller øge certificering.
 • År 4 (2 dage) – Gennemførelse af Survelliance audit 2 (Fokus på Fastholdelse og nye forbedrede områder) – Udbytte audit rapport, identificerede indsatsområder  til at  fastholde eller øge certificering

Auditeringsfokus-områder er:

 • Certificering og auditeringsforløbet er Interview-baseret.

Partners

ØBERG Partners fokuserer på at skabe og udvikle omkostningsbevidste og effektive IT-organisationer, der sætter forretningen og kunderne i højsæde, med fokus på at flytte IT-organisationen væk fra en siloorienteret tankegang og hen til en tværorganisatorisk procesorientering. For os sker det gennem forståelse og modenhedsudvikling.  

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.