Rådgivning

Hos ØBERG Partners er vi specialister inden for IT Service Management.

Rådgivning

ØBERG Partners er specialister inden for IT Service Management, og vi har draget vores erfaring fra samarbejdet med mange store og mellemstore kunder siden etableringen af ØBERG Partners i 2002.

Vi giver den individuelle kunde særlig fokus, fordi vi koncentrerer vores indsats på få parallelle opgaver. Vi tilpasser vores rådgivning og udviklingsmodel til kundens specifikke situation, og det er denne, som er afgørende for hvordan vi rådgiver, og hvad vi rådgiver om.

ØBERG Partners har en løsningsorienteret indgangsvinkel til opgaverne. Vi arbejder helhedsorienteret med alle relevante aspekter og sikrer på den måde, at løsningen virker i dagligdagen.

Listen over opgaver inden for IT Service Management er uudtømmelig. I brochuren har vi valgt at beskrive nogle typiske eksempler på rådgivningsopgaver, som ØBERG Partners varetager:

  • IT Service Management Strategi og Change Management
  • ITIL® procesoptimering og forankring
  • Tool Select – Service Management systemvalg
  • Energi til Service Desken

ITSM Strategi og Change Management
En klar og entydig IT Service Management-strategi er et godt fundament for, at forandringen lykkedes. Uden en god IT Service Management-strategi, der er nedbrudt til operationelle handlinger og målbare resultater, vil der være stor risiko for, at forandringen sejler i den retning, vinden blæser – uden, at man nødvendigvis opdager det, før det er for sent. Det kan således være dyrt og utrygt at stå uden en IT Service Management-strategi, som er entydig og kendt/anerkendt af IT-organisationen og Interessenterne.

IT Service Management-strategien skal omsættes til praktiske handlinger, og forandring skal planlægges og gennemføres. Forandringsskridtene skal tilpasses hvad, der organisatorisk og teknisk kan lade sig gøre i praksis.

ØBERG Partners hjælper med at sætte retningen, og vi har værktøjskassen på plads med fokus på en praktisk tilgang.  

ITIL procesoptimering og forankring
De fleste IT-afdelinger opererer efter processer, der har til formål at sikre en god service over for kunderne. Når vi møder vores kunder, ser vi oftest, at processerne er egenudviklede over længere tid. Processerne er typisk ikke beskrevet, og desværre er de heller ikke kendt/anerkendt af alle brugere. Vi kan måle, at dette har negativ betydning for kundetilfredsheden.

Da de fleste IT-afdelinger allerede har etableret processer – i en eller anden form – er der sjældent brug for at beskrive nye processer fra bunden. Derimod er der et stort behov for at få de eksisterende processer optimeret, kvalitetssikret og forankret hos brugerne; dette er en proces i sig selv.

ØBERG Partners har stor erfaring i målrettet procesoptimering baseret på ITIL Best Practice – men med udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov og formåen. Vi rådgiver vores kunder til at involvere brugerne på et tidligt tidspunkt i procesarbejdet, da dette gavner den efterfølgende forankring – for det er svært at vende ryggen til sine egne ideer…

Tool Select – Service Management systemvalg
Valget af det rette Service Management-værktøj går hånd i hånd med design og anvendelse af Service Management-processerne. Værktøjet understøtter processerne til at fungere på tværs af organisatoriske siloer og integrerer til andre processer i organisationen.

Tool Select understøtter IT-organisationen ved at tilbyde en objektiv og omkostningseffektiv metode til udvælgelse; dette balanceres med ØBERG Partners’ erfaringer fra lignende opgaver.

Energi til Service Desken
For nogle er det et ”must” at arbejde i en Service Desk – for andre er det en sur pligt, som bare skal overstås. Man kommer ikke udenom, at arbejdet som Service Desk-medarbejder kan være hårdt, men det kan også være sjovt og givende, hvis man har de rette værktøjer til sin rådighed. Her er den personlige værktøjskasse en forudsætning for at skabe energi og begejstring i Service Desken.

Rammerne for Service Desken er et must for at skabe en god energi. Resultaterne er afgørende for, hvordan Servicedesken opfattes i den øvrige del af IT-organisationen og hos kunderne. Når resultaterne kommer, kommer anerkendelsen, men det kan være et sejt, langt træk. Det vigtigste er at få sat retningen og med målet at få skabt den gode energi i Servicedesken.

ØBERG Partners tilbyder Service Desk Institutes Service Desk Certificeringsprogram, som hjælper Servicedesk-ledelsen til at sætte retning og optimere på sine Servicedesk-processer og -praktikker – både internt og i forhold til den samarbejdende organisation, så Servicedesken bliver et godt sted at være og bliver anerkendt for sit arbejde og indsats.

Partners

ØBERG Partners fokuserer på at skabe og udvikle omkostningsbevidste og effektive IT-organisationer, der sætter forretningen og kunderne i højsæde, med fokus på at flytte IT-organisationen væk fra en siloorienteret tankegang og hen til en tværorganisatorisk procesorientering. For os sker det gennem forståelse og modenhedsudvikling.  

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.