Procesmoden-hedsanalyse og -vurdering

ØBERG Partners har stor erfaring i gennemførelse af modenhedsanalyse og -vurdering på implementerede ITIL®-processer

Anvendelse af ISO/IEC 15504-principperne

ØBERG Partners har stor erfaring i gennemførelse af modenhedsanalyse og -vurdering på implementerede ITIL-processer. Vores metode anvender principperne inden for ISO/IEC 15504-standarden til at fastsætte modenheden af IT-processerne i en organisation. Knyttet sammen med ITIL®-rammeværket skabes der en valid og god tilgang til en procesmodenhedsanalyse og -vurdering.  

Metoden giver et objektivt og struktureret billede af den nuværende procesmodenhed på sine ITSM-processer og -praktikker. Dette hjælper en organisation til at:

  • Identificere styrker, svagheder og forbedringsområder.
  • Få identificeret forbedringsaktiviteterne og fastsætte nye mål.
  • Følge fremdriften og vise fordelene ved forbedringsaktiviteterne.

Procesmodenhedsanalyse og -vurdering i praksis
Analysefasen anvender en interview-baseret metode til indsamling af information og erfaring, som sker bredt i organisationen. Der fokuseres på følgende i Interview-runden: Er proces-basis på plads, er processen beskrevet og dokumenteret, er der etableret styringsgrundlag for henholdsvis proces-performance og proces-effektivitet, er processen implementeret og adopteret af organisationen m.m.

Efter Interview-runden sker der en vurdering, konsolidering, og der udarbejdes en procesmodenhedsanalyserapport, der viser styrker og svagheder, muligheder og trusler samt en række anbefalinger til procesforbedring.

Processerne vurderes og kan placeres på følgende niveauer:

0IncompleteProcessen er ikke implementeret eller fejler i opfyldelse af procesformål
1PerformedProcessen er implementeret og opfylder procesformålet
2ManagedProcessen håndteres og nødvendige forudsætninger er etableret, kontrolleret og vedligeholdt
3EstablishedEn defineret proces anvendes og er baseret på en standard proces
4PredictableProcessen er konsekvent inden for definerede grænseværdier
5OptimizingProcessen forbedres kontinuerligt for at imødekomme relevante gældende og fremtidige forretningsmål

Eksempel på resultat af måling:

Eksempel på analyserapport for Incidentprocessen:

Eksempel på anbefalinger til procesforbedring af Incidentprocessen:

Partners

ØBERG Partners fokuserer på at skabe og udvikle omkostningsbevidste og effektive IT-organisationer, der sætter forretningen og kunderne i højsæde, med fokus på at flytte IT-organisationen væk fra en siloorienteret tankegang og hen til en tværorganisatorisk procesorientering. For os sker det gennem forståelse og modenhedsudvikling.  

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.