PRINCE2®

Hvad er PRINCE2®?
Med en PRINCE2® certificering vil du få indblik i en struktureret metode til effektiv styring af projekter. PRINCE2 er en generisk, best practice metode for håndtering af alle typer projekter og det er blevet en global standard for organisation, styring og kontrol af projekter.

PRINCE2 metoden opdeler et projekt i håndterbare faser for at optimere en mere effektiv kontrol af ressourcerne samt løbende overvågning af udviklingen. PRINCE2 er "produkt-baseret", hvilket betyder, at projektplanen er fokuseret på at skabe resultater og ikke bare på planlægning af, hvornår aktiviteterne vil blive gennemført. PRINCE2 opstiller desuden et fælles sprog på tværs af et projekt og danner ramme for projektets breakpoints.

PRINCE2 CERTIFICERING 
Hvis du ønsker at blive certificeret i PRINCE2 Practitioner metoden, skal du tage Foundation eksamenen først. Eksamenen tages som regel på kursets sidste dag, hvis det ønskes kan den også tages på et andet tidspunkt. Det er op til den enkelte.

Foundation kurset sigter mod at gøre dig i stand til at fungere som et kvalificeret medlem i et projektledelsesmiljø ved hjælp af PRINCE2 metoden.

Practitioner kurset har til formål at ruste dig til at kunne anvende PRINCE2 i praksis.

UNDERVISNING
Undervisningen foregår i København i samarbejde med QRP International

 

Kontakt os

ØBERG Partners ApS