Kundehistorier

Nedenfor kan du læse nogle af vores kundehistorier samt dertilhørende case stories.

Kundehistorier

Coop Norden IT

COOP gennemfører 250–300 ændringer i IT-systemer om ugen

COOP gennemfører mellem 250 og 300 ændringer i deres IT-systemer om ugen for at sikre IT-driften i kædens 1300 butikker. Hele hjertet i IT-driften er en fælles database, CMDB, der indeholder informationer om IT-services, applikationer, hardware og software, samt de indbyrdes sammenhænge mellem dem. På den måde kan IT-afdelingen sikre driften, der understøtter butikkerne servicemæssigt. Coop har en årlig omsætning på 45 mia. kr. om året.

Coop Norden IT

“Behovet for styring og kontrol blev håndteret med effektiv ændringsstyring”

Det bør være en målsætning for enhver IT-afdeling at være på forkant med kvaliteten i ændringshåndteringen og generel sikring af stabil drift. For Coop IT blev Configuration Management-processen grundlaget for understøttelse af en effektiv ændringsstyring – og som glasuren på lagkagen blev indkøbs- og licenshåndteringen styrket væsentligt ved etablering af konfigurationsmodellen.

Posten Norden

“Benhård bootcamp og agil projektstyring”

Post Danmark fusionerer med Posten i Sverige den 1. august 2009. Fusionen er startskuddet til en række forandringer, både for organisationen og medarbejderne. En af forandringerne er helt konkret udfasningen af de to eksisterende Service Management-systemer og efterfølgende implementering af en ny fælles Service Management-løsning med dertilhørende processer. Det er et komplekst flerkulturelt projekt med mange interessenter og en relativ kort tidsplan, som nødvendiggør brug af nye metoder.

Dalgas Group

“Vi har fået styr på vores IT projektportefølje”

Med mere end 20 parallelt kørende projekter og en tilbagevendende ressourceknaphed blandt IT-driftsressourcerne fandt Dalgas Group det nødvendigt at få styr på IT-projekterne for på den måde at sikre sig, at de knappe ressourcer tilfaldt IT-projekterne med den største forretningsværdi. IT Projektporteføljeprojektet skal med tiden følges op af et Change-projekt for på den måde at sikre projektets succes hele vejen til drift.

Coop Norden IT

“Vi fik styr på vores incidenthåndtering”

Projektets overordnede målsætning var at blive bedre til at sikre forretningen en fortsat stabil drift til en konkurrencedygtig pris. Dette skulle ske via en hurtigere, ensartet og mere effektiv behandling af incidents samt en generel fokus på kvalitet og effektivitet i Service Desken.

Bankdata

“Vi er kommet i tættere dialog med kunderne”

Bankdata gennemførte i 2008/2009 et IT Service Management-projekt med fokus på etablering af en ny servicestruktur for Service Desken. Ligeledes indførte man en governance-struktur, der i dag sikrer kundernes aktive involvering og prioritering af opgaver hos Bankdata. Implementeringen strækker sig ind i 2010.

Hjørring Kommune

“Vi fik klarhed over vores fokusområder”

I forbindelse med etableringen af de nye storkommuner pr. 1. januar 2007 betød det for langt de fleste kommuner, at de fik nye medarbejdere, brugere og kunder. For at IT-afdelingen i Hjørring Kommune kunne være sikre på, at de var klar til at byde de nye brugere velkomne, valgte de at undersøge brugertilfredsheden forinden. Rationalet var, at hvis undersøgelsen på det tidspunkt afslørede et behov for forbedringer, var det vigtigt at tage fat nu. Undersøgelsen viste bl.a. et behov for en klar IT Service Management-strategi.

Partners

ØBERG Partners fokuserer på at skabe og udvikle omkostningsbevidste og effektive IT-organisationer, der sætter forretningen og kunderne i højsæde, med fokus på at flytte IT-organisationen væk fra en siloorienteret tankegang og hen til en tværorganisatorisk procesorientering. For os sker det gennem forståelse og modenhedsudvikling.  

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.