ITIL® Intermediate som privatundervisning

Pris: 0,00 kr

ITIL® Intermediate
ITIL® Intermediate programmet tilbydes enten som et Lifecycle spor, Capability spor eller en blanding.
Formålet med Lifecycle kurserne er at give kursisten en dybdegående viden om hver af de 5 bøger i ITIL's livscyklusmodel. Kurserne fokuserer på overordnet implementering af processer og ”best practice” i livscyklussen samt de ledelses- og styringsmæssige aspekter, der er nødvendige for at kunne levere Service Management af højeste kvalitet. Formålet med Capability kurserne er at give kursisten en praktisk forståelse for roller og processer i ITIL®. Kurserne fokuserer på at give praktisk viden og færdigheder, der kan tages direkte med hjem i organisationen. Capability kurserne klæder dig på til at anvende ITIL® i det daglige arbejde.

Varighed
Lifecyclekurserne tager 4 dage med afsluttende eksamen
(Service Strategy - Service Design - Service Transition - Service Operation - Continual service improvement)

Capabilitykurserne tager 5 dage med afsluttende eksamen
(Service Offerings & Agreements - Planning, Protection & Optimization - Release, Control & Validation - Operational Support & Analysis)

Deltagerprofil
Kurset henvender sig til IT professionelle, ledere og forretningsprocesejere, som allerede besidder deres ITIL Foundation certifikat og ønsker at udvide deres viden til et ITIL avanceret niveau. Kurset henvender sig ligeledes til individuelle medarbejdere, der behøver en sammenhæng og en praktisk forståelse af, hvordan de enkelte dele af Livscyklusen kan anvendes i dagligdagen og være med til at forbedre kvaliteten af IT Service Management i deres organisation. Ligeledes kan begge spor benyttes (dog kan Lifecycle anbefales) til medarbejdere, der søger en ITIL Expert certificering i IT Service Management og/eller en ITIL Master certificering i Service Management.

Deltagerforudsætninger
Deltageren skal besidde et ITIL Foundation eller ITIL Foundation Bridge certifikat.
Kurset er intensivt og deltageren skal afsætte tid til hjemmearbejde i forbindelse med kurset.

Undervisningsform
Planlægning af kursusforløbet (placering, tidspunkter ect.) tilrettelægges sammen med deltageren, så det passer ind i dennes hverdag og planlægning. Kurset bygger på en aktiv dialog imellem deltageren og instruktøren og der tages hensyn til deltagerens ønske om undervisningsform. Undervejs i forløbet testes deltageren med henblik på forståelse og eksamensparathed.
Undervisningen kan foregå både på engelsk og dansk. Kursusmaterialer og eksamen er på engelsk.

Eksamen
Eksamen varer 90 minutter. Eksamen gennemføres uden hjælpemidler og består af Multiple Choice opgaver med 8 graduerede case-basserede spørgsmål. For at bestå skal 70 % besvares korrekt (28 ud af 40 mulige).

Undervisere
Undervisningen varetages af ØBERG Partners egne medarbejdere eller med en af vores faste samarbejdspartnere. Alle instruktører er akkrediteret og har praktisk kendskab med og erfaring indenfor IT Service Management, hvilket giver en bred faglig og teoretisk ballast.

Godkendelse
ØBERG Partners er EXIN Akkrediteret underviser og anvender godkendt undervisningsmateriale.
 

Næste kursus

Om kurset

ITIL Foundation
27. februar - 1. marts 2017
København - Se mere

Om os

ØBERG Partners er en konsulentvirksomhed, der har eksisteret siden 2002, med fokus på organisering og processer inden for IT Service Management.

Kontakt os

ØBERG Partners ApS