ITIL® Foundation som privatundervisning

Pris: 0,00 kr

Privatundervisning
Privatundervisning er for dig, der gerne vil have indflydelse på dit eget kursusforløb.  Som eneste deltager har du instruktørens udelte opmærksomhed i de dage, hvor undervisningen foregår. Derfor kan undervisningen tilrettelægges til din dagligdag og dine behov.
Formålet med privatundervisningen er at give deltageren en større opmærksomhed, der gerne skulle sikre en større forståelse og et mere indgående kendskab til materialet, og på den måde øge muligheden for at bestå certificeringen, der foregår på forløbets sidste dag.

ITIL®
ITIL® står for IT Infrastructure Library og er den mest udbredte IT Best Practice i verden. ITIL® er leverandøruafhængig og anerkendes som en de facto standard. ITIL® er opbygget i en livscyklus og gennemgår 5 hovedprocesser, der til sammen består af 26 processer. De 5 hovedprocesser er: Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation og Continual Service Improvement.

Foundation
ITIL® Foundation kurset er et grundkursus i ITIL® Best Practice. Formålet med ITIL® Foundation er at opnå en generel viden om ITIL Best Practice og IT Service Management livscyklussen. På kurset opnår du en viden om ITIL® terminologiens struktur og basale koncepter samt forståelse for hovedprincipperne i ITIL® Best Practice for Service Management.

Varighed
Kursets varighed er 3 dage med afsluttende eksamen.

Deltagerprofil
Kurset henvender sig til IT professionelle, ledere og forretningsprocesejere, som har behov for en grundlæggende forståelse for ITIL® og hvordan rammeværket kan bruges til at forbedre kvaliteten af IT Service Management i organisationen samt medvirke til den løbende forbedring i en organisation.

Deltagerforudsætninger
Ingen, men en general viden om IT vil være en fordel.
Kurset er intensivt og deltageren skal afsætte tid til hjemmearbejde i forbindelse med kurset.

Undervisningsform
Planlægning af kursusforløbet (placering, tidspunkter ect.) tilrettelægges sammen med deltageren, så det passer ind i dennes hverdag og planlægning.
Kurset bygger på en aktiv dialog imellem deltageren og instruktøren og der tages hensyn til deltagerens ønske om undervisningsform. Undervejs i forløbet testes deltageren med henblik på forståelse og eksamensparathed.
Undervisningen kan foregå både på engelsk og dansk og det samme gør sig gældende for kursusmaterialer og eksamen.

Eksamen
Eksamen er online og varer 60 minutter. Eksamen gennemføres uden hjælpemidler og består af 40 Multiple Choice spørgsmål. For at bestå skal 65 % besvares korrekt (26 ud af 40 mulige).

Undervisere
Undervisningen varetages af ØBERG Partners egne medarbejdere eller med en af vores faste samarbejdspartnere. Alle instruktører er akkrediteret og har praktisk kendskab med og erfaring indenfor IT Service Management, hvilket giver en bred faglig og teoretisk ballast.

Godkendelse
ØBERG Partners er EXIN Akkrediteret underviser og anvender godkendt undervisningsmateriale.

RING FOR PRIS

 

Næste kursus

Om kurset

ITIL Foundation
27. februar - 1. marts 2017
København - Se mere

Om os

ØBERG Partners er en konsulentvirksomhed, der har eksisteret siden 2002, med fokus på organisering og processer inden for IT Service Management.

Kontakt os

ØBERG Partners ApS