IT Strategi og IT Governance

Vi hjælper med at spotte manglen på den strategiske retning og med at få det oprindelige projekt i gang.

IT Strategi og IT Governance

En klar og entydig IT-strategi er forudsætningen for langsigtede investeringer og handleplaner. Uden en IT-strategi, der er nedbrudt til operationelle handlinger og målbare resultater, vil der altid være en stor risiko for, at investeringerne sejler i den retning, vinden blæser – uden, at man nødvendigvis opdager det, før det er for sent. Det er således dyrt og utrygt at stå uden en IT-strategi, som er entydig og kendt. 

IT Governance kan defineres som de regler, procedurer og politikker, der skal formuleres for at holde IT-strategien og de udmøntede handleplaner flydende: ”Hvem må/skal gøre hvad og hvornår”. Ved at formulere IT Governance gør man det således muligt for alle andre at følge sejlrenden.

De fleste strategi- og governance-projekter tager oftest sit udgangspunkt i andre projekter, hvor det undervejs synliggøres, at man mangler en strategisk retning for at kunne komme videre.

ØBERG Partners hjælper med at spotte manglen på den strategiske retning og herefter med at få denne på plads således, at det oprindelige projekt kan søsættes.

Kontakt ØBERG Partners på telefon 7620 0131 eller e-mail: info@oberg-partners.com, hvis du vil vide mere.

Partners

ØBERG Partners fokuserer på at skabe og udvikle omkostningsbevidste og effektive IT-organisationer, der sætter forretningen og kunderne i højsæde, med fokus på at flytte IT-organisationen væk fra en siloorienteret tankegang og hen til en tværorganisatorisk procesorientering. For os sker det gennem forståelse og modenhedsudvikling.  

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.