Fortrolighedspolitik

ØBERG Partners Fortroligheds politik

Denne politik beskriver, hvordan ØBERG Partners APS indsamler og behandler data, der identificerer enkeltpersoner (“personlige data”), der er kunder og andre brugere af vores tjenester (“brugere”, “dig”) og dine tilknyttede rettigheder. Denne politik gælder for ØBERG Partners eller leverandørprodukter og -tjenester, der sælges af ØBERG Partners, inklusive websteder, der drives af vores Partners. Dit privatliv er yderst vigtigt for os, og vi er forpligtet til at tilbyde dig en sikker og problemfri oplevelse, mens du besøger vores websteder og bruger vores tjenester. 

1. Hvordan vi indsamler og bruger personlige data. 

Vi må kun indsamle og / eller behandle dine personoplysninger som angivet i denne politik til de formål, der er beskrevet nedenfor. Vi behandler personoplysninger efter behov for vores legitime interesser i at levere certificering og relaterede tjenester for at opfylde vores kontrakter med dig og i visse tilfælde baseret på dit udtrykkelige samtykke. 

a) Certificeringstjenester

ØBERG Partners sælger it-kurser og eksamener for vores partnere. 

Vi indsamler personlige data (inklusive navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, fødselsdato, foto-id og andre oplysninger) for at bekræfte din identitet, oprette certificerings ordre og sikre gyldigheden af ​​certificeringsprocessen. Visse personoplysninger skal indsamles i henhold til vores procedurer for at give dig certificeringstjenester, og andre personlige data indsamles for at give dig en god oplevelse. 

ØBERG Partners bruger dine personlige data til at levere certificeringstjenester. I processen med at levere certificeringstjenester tilføjer vi yderligere personoplysninger, herunder eksamensresultater. 

Nogle af vores certificeringstjenester tilbydes i samarbejde med 

(i) organisationer der leverer eksamensindhold eller på anden måde godkender eksamen (“testejere”) og / eller 

(ii) organisationer, der er autoriseret og godkendt af vores certificerings partnere til levering af certificeringstjenester (“partnere”). 
Vi deler dine personoplysninger med disse certificeringsejere og partnere i det omfang, det er nødvendigt for at levere certificeringstjenester til dig. 

Vi kræver, at testejere og partnere overholder databeskyttelsesloven, men vi er ikke direkte ansvarlige for deres fortrolighedspraksis. For information om denne praksis henvises til fortrolighedspolitikkerne hos disse certificeringsejere, der er knyttet til din certificering (vores websted indeholder oplysninger om certificerings ejerne) og de partnere, hvis tjenester du bruger.

ØBERG Partners opretholder et register, der indeholder oplysninger om alle personer, der deltager i et certificeringsprogram. 

2. Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter 

Vi sælger aldrig dine personoplysninger eller videregiver dem til tredjeparter til markedsføringsformål (hvis certificeringsejere, hvis certificering du deltager i, markedsfører andre tjenester til dig, er det deres ansvar at overholde gældende databeskyttelseslov. 

Vi videregiver personoplysninger til vores partnere under følgende omstændigheder: 

 • hvis vi har fået dit samtykke til at gøre det som en del af certificeringstjenesterne, herunder: 
    • deling med certificeringsejere som beskrevet i afsnit 1.a
    • under Certificerings sessioner gennem kontakt mellem certificeringspersonale og kandidater 
    • til udbydere, der understøtter ØBERG Partners-tjenester, med passende aftaler for at sikre, at de personlige data kun bruges til disse supporttjenester og i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik. 
    • når vi er påkrævet ved lov eller retskendelse eller anmodet af en regulerende eller statslig myndighed, der er lovligt bemyndiget til at anmode om sådan videregivelse. 
    • hvis det kræves for at beskytte ØBERG Partners, dets forretningspartnere eller certificeringsejeres rettigheder, ejendom eller sikkerhed.

3. Opbevaring af personoplysninger 
Hvor lagring af personoplysninger er påkrævet ved lov, overholder ØBERG Partners de krævede opbevaringsperioder. Under andre omstændigheder opbevarer ØBERG Partners personoplysninger så længe det er nødvendigt for de ovennævnte forretningsformål. 

Under visse specifikke omstændigheder er kortere opbevaringsperioder specificeret i denne politik. 

4. Dataoverførsel uden for Danmarks grænser 
Vi overfører personoplysninger, i forhold til de Certificerings partnere vi samarbejder med, på tværs af grænser i overensstemmelse med gældende lovgivning overensstemmelse med gældende love om databeskyttelse for EU og dets medlemsstater. 

5. Rettigheder vedrørende dine personlige data
Du har ret til at få adgang til, rette eller slette dine personlige data. Du accepterer dog, at ved sletning af specifikke personlige data er certifikatvalidering og andre tjenester leveret af vores partnere muligvis ikke tilgængelige. 

I henhold til EU-lovgivning har du visse rettigheder til at begrænse behandlingen af ​​dine personoplysninger, til at trække dit samtykke til behandling, der er baseret på samtykke, og til at overføre dine personlige data til andre tjenesteudbydere. For at udøve disse rettigheder bedes du sende en e-mail til info@oberg-partners.com.

6. Datasikkerhed og integritet 
Vi bruger passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte personlige data mod uautoriseret brug, adgang, videregivelse, ændring eller destruktion. Disse forholdsregler inkluderer fysiske, elektroniske og ledelsesmæssige procedurer i overensstemmelse med ISO 27001 international informationssikkerhed og Cyber ​​Essentials-standarder. 

7. Tredjeparts tjenester og websteder 
ØBERG Partners leverer certificeringstjenester i samarbejde med certificeringsejere og partnere (se afsnit 1.a ovenfor), og ØBERG Partners websteder indeholder links til tredjepartswebsteder. 

ØBERG Partners er ikke ansvarlig for fortrolighedspraksis eller indholdet af tredjeparts tjenester og websteder. For information om andre organisationers fortrolighedspraksis skal du søge disse organisationers privatlivs politikker. 

8. Ændringer af politikken 
Vi kan revidere denne politik for at afspejle ændringer i ØBERG Partners produkter, lovgivning eller af andre grunde. 

Hvis vi foretager nogen væsentlig ændring af denne politik, underretter vi dig via e-mail. Du er bundet af eventuelle ændringer i denne politik, når du bruger ØBERG Partners-tjenester, efter at vi har givet besked om sådanne ændringer. 

9. Spørgsmål og klager 
Hvis du har spørgsmål eller klager i forbindelse med denne politik eller dine personlige data, som ØBERG Partners har, bedes du sende en e-mail til info@oberg-partners.com. 

Du har ret til at klage til databeskyttelsesmyndighederne i dit land angående behandlingen af ​​dine personoplysninger i det omfang, der er angivet i gældende lovgivning (f.eks. EUs generelle databeskyttelsesforordning eller relevante privatlivslovgivninger i andre lande). 

Vores Partners servicevilkår

Gælder for brug af websteder og tilknyttede online tjenester, der drives af vores partnere, relateret til levering af specifikke certificeringstjenester, der tilbydes af ØBERG Partners. 

1. Accept og brugsbetingelser
Registrerede brugere af partnertjenester skal acceptere disse vilkår. Hvis du agter at bruge partnerens Online tjenester, skal du overholde disse Vilkår (hvis du ikke er enig, så brug ikke Onlinetjenesterne). 

Både registrerede brugere og besøgende af partners Online tjenester omtales i disse vilkår som “Brugere”. Hvis du overtræder nogen af ​​disse vilkår, ophører din tilladelse til at bruge Online tjenesten, og du skal straks destruere alt materiale, der er downloadet fra Online tjenesterne. 

2. Fortrolighed i certificeringsprocessen og materialer 
Hele certificeringsprocessen, leveret af vores partnere, er fortrolig. Certificeringstjenester (“Certification Services”) stilles til rådighed for enkeltpersoner udelukkende til deres egen brug. I forbindelse med certificeringstjenester forpligter du dig til at overholde gældende kandidat certificerings vejledninger, der stilles til rådighed ved registrering. 

Det er udtrykkeligt forbudt at videregive, offentliggøre, reproducere eller transmittere materiale relateret til certificeringsprocessen, helt eller delvist, i nogen form eller på nogen måde inklusive visuelt, lydmæssigt, verbalt, skriftligt, elektronisk eller mekanisk til ethvert formål uden forudgående udtrykkelig skriftlig tilladelse fra certificeringspartneren. 

3. Adgang til online tjenester
Hvis du får adgang til Online tjenesterne ved hjælp af et brugernavn (f.eks. Kandidat-id) og en adgangskode (f.eks. Eksamens-pinkode) modtaget fra certificeringspartnerne, er du ansvarlig for at opretholde fortroligheden af ​​dit brugernavn og din adgangskode samt at begrænse adgangen til enhver computer, mens du er logget ind med dit brugernavn og din adgangskode. 

Din konto er strengt personlig og bør ikke deles eller overføres til nogen anden. Du accepterer at du har ansvaret for alle aktiviteter, der finder sted under dit brugernavn og din adgangskode. Certificeringspartnerne kan efter eget skøn lukke din konti hvis du overtræder disse krav eller kandidatcertificeringsvejledningen. 

4. Intellektuel ejendomsret 
Certifikationspartnerens online tjenester og al information, de indeholder (“materialer”), er ejendomsret til certificeringspartneren og certificeringsejere, som forbeholder sig alle immaterielle rettigheder i alt materiale, der er inkluderet i onlinetjenesterne. 

Du skal antage, at alt, hvad du ser, læser og hører på Onlinetjenesterne (såsom produkter, varemærker, logoer, servicemærker, billeder, video, lyd, fotografier, illustrationer, tekst, attester og andet materiale) er copyright og / eller varemærkebeskyttet. 

Du må ikke sælge, reproducere, distribuere, ændre, vise, forberede afledte værker af, genpostere eller på anden måde bruge, gemme eller distribuere materiale uden skriftlig tilladelse fra Certificerings partneres. ØBERG Partners eller vores certificeringspartnere forbeholder sig ret til at anlægge sag i tilfælde af overtrædelse af disse rettigheder og begrænsninger.

5. Betaling, annullering, omlægning og refusionspolitik 
ØBERG Partners tilbyder produkter, eksamener og tjenester til køb ved bankoverførsel. Hvis du har foretaget et køb ved en fejltagelse eller har ændret mening, har du ret til at annullere dit køb ved at indgive en skriftlig anmodning om annullering inden for 14 dage efter din oprindelige betaling som følger: 

i. Hvis du har reserveret en bestemt eksamensdato, kan annullering ske inden for 14 dage fra dit oprindelige køb, forudsat at denne dato er mindst 14 dage før eksamensdatoen. Alle anmodninger om annullering skal sendes til info@oberg-partners.com

ii. I tilfælde af en passende annulleringsanmodning giver ØBERG Partners dig en refusion. Hvis du har booket en bestemt eksamensdato, men gerne vil omlægge din eksamen, har du ret til det ved at kontakte ØBERG Partners på info@oberg-partners.com. I dette tilfælde kan der være et rimeligt gebyr. 

6. Links til tredjeparts websteder
Onlinetjenesterne kan give links til andre websteder, der vedligeholdes af tredjeparter. ØBERG Partners har intet ansvar for indholdet på et linket websted. 

ØBERG Partners har ikke noget ansvar for disse websteder eller online tjenester, herunder information, software eller andre produkter, tjenester eller materialer, der findes der, eller nogen resultater, der kan opnås ved at bruge disse. 

Hvis du beslutter at få adgang til et hvilket som helst af tredjepartswebsteder, der er linket fra Onlinetjenesterne, gør du dette helt på egen risiko. 

7. Ændringer i produkter og tjenester 
Produkter og tjenester tilgængelige via Online tjenesterne kan ændres og fjernes uden varsel. ØBERG Partners er ikke ansvarlige for yderligere omkostninger, forsinkelser eller erstatningsansvar, som du eller din virksomhed eller andre kan pådrage sig som følge af sådanne ændringer. 

8. Lovgivning
Disse vilkår og betingelser er underlagt lovgivningen i Denmark, og enhver tvist, der vedrører vilkårene og betingelserne, er underlagt domstolene i Danmark. Du accepterer at holde ØBERG Partners skadesløs for ethvert krav eller skader som følge af din overtrædelse af vilkårene.

9. Ændringer af vilkår og betingelser 
Vi kan revidere disse Vilkår for at afspejle ændringer i ØBERG Partners produkter eller loven eller af andre grunde, og de reviderede Vilkår vil blive offentliggjort på denne side.