TIPA® - IT procesmåling baseret på ISO/IEC 15504

TIPA® (Tudor IT Proces Assessment) er en international anerkendt metode, som anvender principperne indenfor ISO/IEC 15504 standarden til at vurdere IT processerne i en organisation. Metoden tilbyder en løsning til måling af IT processernes modenhedsniveau, f.eks. Best Practices rammeværket ITIL®.   

TIPA® er udviklet på initiativ af det offentlige forskningscenter Henri Tudor i Luxemburg. Initiativet sker som en reaktion på efterspørgslen efter en standardiseret måde at gennemføre proces målinger på IT service Management området. Et internationalt team har gennem 7 år udviklet TIPA® Assessment modellen. Teamet har stor indsigt i IT Service Management disciplinerne og deltager ligeledes i udviklingen af ISO/IEC15504 og ISO/IEC20000 standarderne.

Hovedgevinsten ved at anvende TIPA® er, at metoden giver et objektivt og struktureret billede af den nuværende proces modenhed på sine ITSM praktikker. Dette hjælper en organisation til at:

 •         Identificere styrker, svagheder og forbedringsområder
 •         Fastsætte mål for forbedringsinitiativer
 •         Følge fremdriften og vise fordelene ved forbedringsaktiviteterne

TIPA® for ITIL®

”TIPA® for ITIL®” kombinerer på en succesfuld måde standarden ISO/IEC15504 (proces måling) med IT Service Management Best Practices, beskrevet i ITIL®.

 

TIPA® tilbyder således ITIL® brugere en solid metode, som kan anvendes til at udføre:

Modenhedsmåling:

 •     Sammenligne mod ITIL® reference processerne
 •     Bestemme proces modenheden
 •     Forberede til ISO/IEC 20000 certificering

Proces forbedring:

 •     Identificere styrker og svagheder for at målsætte forbedringer
 •     Strukturere forbedringsinitiativer samt fastsætte prioriteter
 •     Måle forbedringsfremdrift

Bestemme partner modenhed:

 •     Støtte i udvælgelse af leverandør i forhold til forretningsmål og kunde krav
 •     Benchmarking af partnere
 •     Skabe sammenhængende procesmodenhed på tværs af kunden og partneren

TIPA måling i praksis

TIPA anvender en interview baseret metode til indsamling af indikatorer (generiske og specifikke for den pågældende proces) vedr. processernes performance og anvendelse.

Slutprodukterne der præsenteres, er en vurdering af modenhedsniveauet for den enkelte proces, en SWOT analyse der viser styrker og svagheder, muligheder og trusler samt en række anbefalinger til proces forbedring.

Processerne vurderes og kan placeres på følgende niveauer:

0

Incomplete

Processen er ikke implementeret eller fejler i opfyldelse af proces formål

1

Performed

Processen er implementeret og opfylder proces formålet

2

Managed

Processen håndteres og nødvendige forudsætninger er etableret, kontrolleret og vedligeholdt

3

Established

En defineret proces anvendes og er baseret på en standard proces

4

Predictable

Processen er konsekvent indenfor definerede grænse værdier

5

Optimizing

Processen forbedres kontinuerligt for at imødekomme relevante gældende og fremtidige forretningsmål

Eksempel på resultat af måling:

Legend:

Eksempel på SWOT for Incidentprocessen:

Eksempel på anbefalinger til procesforbedring af Incidentprocessen:

TIPA Certificering

Modenhedsmålingen skal foretages af TIPA® certificerede assessorer. Det er muligt at få certificeret interne assessorer  i egen organisationen eller man kan benytte sig af eksterne rådgivere, der allerede er certificeret. I Danmark er ØBERG Partners p.t. den eneste rådgivervirksomhed der kan/må udføre analysen.

Mere information om certificering eller om TIPA® generelt findes her: https://www.tipaonline.org

Download power point præsentation om TIPA® her

Kontakt ØBERG Partners på telefon 7620 0131 eller e-mail: info@oberg-partners.com, hvis du vil vide mere eller høre om vores lave priser på TIPA® analyser.

Næste kursus

Om kurset

ITIL Foundation
27. februar - 1. marts 2017
København - Se mere

Om os

ØBERG Partners er en konsulentvirksomhed, der har eksisteret siden 2002, med fokus på organisering og processer inden for IT Service Management.

Kontakt os

ØBERG Partners ApS