ITIL® Foundation 27. februar til 1. marts (København - Nivå)

Pris: 11.500,00 kr

ITIL® Foundation
ITIL® står for IT Infrastructure Library og er den mest udbredte IT Best Practice i verden. ITIL® er leverandøruafhængig og anerkendes som en de facto standard. Foundation kurset er et grundkursus i ITIL® Best Practice. Formålet med ITIL® Foundation er at opnå en generel viden om ITIL Best Practice og IT Service Management livscyklussen. På kurset opnår deltagerne en viden om ITIL® terminologiens struktur og basale koncepter samt forståelse for hovedprincipperne i ITIL® Best Practices for Service Management.

Kursusudbytte
Efter afsluttet kursus vil deltagerne bl.a. kunne:

 • Definere service og forstå og forklare Service Management konceptet
 • Forstå Service Lifecycle og forklare mål og forretningsværdi for hver fase i livscyklen
 • Definere og redegøre for Service Management konceptets nøglebegreber, hovedprincipper, modeller og diskutere nogle af de modsatrettede kræfter indenfor Service Management
 • Redegøre for bl.a. mål, omfang og roller i de 5 hovedprocesser og mål, koncepter og roller i de resterende processer.
 • Forklare Service Deskens rolle, mål m.m. og beskrive sammenfaldet med øvrige funktioner.
 • Redegøre for og forstå roller og ansvar.
 • Beskrive de generiske krav til en integreret Service Management teknologi

Deltagerprofil
Kurset henvender sig til IT professionelle, ledere og forretningsprocesejer som:

 • har behov for en grundlæggende forståelse for ITIL® og hvordan rammeværket kan bruges til at forbedre kvaliteten på IT Service Management i organisationen
 • skal medvirke til den løbende forbedring i en organisation, der arbejder med ITIL®
 • skal deltage i ITIL® udviklingsprojekter
 • skal arbejde med én eller flere ITIL® processer

Deltagerforudsætninger
Deltagerne skal have en generel viden om IT og gerne et kendskab til Service begrebet. Kurset er intensivt og deltagerne skal afsætte tid til hjemmearbejde i forbindelse med kurset.

Undervisningsform
Kurset afholdes som et 3-dages intensivt kursus uden overnatning. Kursets varighed kl. 09.00 - 17.00 med afsluttende eksamen dag 3. Kurset bygger på en vekselvirkning mellem teori, opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningen foregår på dansk og kursusmateriale og eksamen er på dansk (engelsk materiale og eksamen kan fås på forespørgsel ved tilmelding).

Eksamen
Eksamen varer 60 minutter og gennemføres på kursets sidste dag. Eksamen består af 40 multiple-choice spørgsmål. For at bestå skal 65 % af svarene være korrekt (26/40 korrekte svar). En uafhængig eksaminationsorganisation kontrollerer eksamen. Ved beståelse, opnår du ITIL Foundation Certificate in IT Service Management.

Undervisere
Undervisningen varetages af ØBERG Partners i samarbejde med Mentorix. Alle instruktører er akkrediteret og fungerer også som rådgivere indenfor ITIL® og Service Management generelt, hvilket giver en god bred faglig og teoretisk ballast.

Pris:
Kursuspris: Kr. 11.500,- inkl. eksamen og forplejning

Godkendelse
ØBERG Partners er Exin akkrediteret underviser og anvender godkendt undervisningsmateriale.

 

Dato: 
Mandag, 27 februar, 2017

Næste kursus

Om kurset

ITIL Foundation
27. februar - 1. marts 2017
København - Se mere

Om os

ØBERG Partners er en konsulentvirksomhed, der har eksisteret siden 2002, med fokus på organisering og processer inden for IT Service Management.

Kontakt os

ØBERG Partners ApS