IT Strategi & IT Governance

En klar og entydig IT strategi er forudsætningen for langsigtede investeringer og handleplaner. Uden en IT strategi, der er nedbrudt til operationelle handlinger og målbare resultater, vil der altid være en stor risiko for, at investeringerne sejler i den retning vinden blæser – uden at man nødvendigvis opdager det, før det er for sent. Det er således dyrt og utrygt, at stå uden en IT strategi, som er entydig og kendt.

IT Governance kan defineres som de regler, procedurer og politikker, der skal formuleres for at holde IT strategien og de udmøntede handleplaner flydende – ”hvem må/skal gøre hvad og hvornår”. Ved at formulere IT Governance gør man det således muligt for alle andre at følge sejlrenden.

De fleste strategi- og governance projekter tager oftest sit udgangspunkt i andre projekter, hvor det undervejs synliggøres, at man mangler en strategisk retning for at kunne komme videre.

ØBERG Partners hjælper med at spotte manglen på den strategiske retning og herefter med at få denne på plads således, at det oprindelige projekt kan søsættes.

Kontakt ØBERG Partners på telefon 7620 0131 eller e-mail: info@oberg-partners.com, hvis du vil vide mere.

Næste kursus

Om kurset

ITIL Foundation
27. februar - 1. marts 2017
København - Se mere

Om os

ØBERG Partners er en konsulentvirksomhed, der har eksisteret siden 2002, med fokus på organisering og processer inden for IT Service Management.

Kontakt os

ØBERG Partners ApS