Analyser

Der er både tid og penge at spare, når initiativer igangsættes på baggrund af analyser, der konkret viser, hvor behovet er størst. Dermed får man nyttig viden om, hvordan man bruger sine sparsomme ressourcer bedst muligt. 

ØBERG Partners tilbyder følgende analyser:

Analyserne og rapporteringen kan foretages online, på papir eller som personlig interview /feedback. Analyserne kan evt. ledsages af pragmatiske handlingsplaner og anbefalinger.  

Modenhedsanalyser

Modenhedsanalysen anvendes til at måle virksomhedens modenhed på udvalgte områder. Eksempler kan være  ITIL proces målinger, hvor en modenhedsmåling kan være afgørende for, om virksomheden ønsker at fortsætte implementering af de næste ITIL processer.

Modenheden kan også måles i forhold til ISO 20000, hvor målingen kan afsløre, hvor tæt man er på en evt. certificering. Endelig kan et eksempel være modenhedsmåling af IT afdelingens Service Desk.

Modenhed måles på flere relevante parametre f.eks. strategi, performance m.v. og vægtes uafhængigt af hinanden. Den efterfølgende rapportering giver konkret viden om, hvor man bør sætte ind i forhold til virksomhedens ambitioner.

Følgende standard modenhedsanalyser kan foretages:

  • ·         ITIL Proces modenhed
  • ·         ISO 20000 modenhed
  • ·         IT Service Desk modenhed
  • ·         ITIL Proces modenhed og IT Service Desk modenhed som ”Kvik analyser” (20 spørgsmål pr. analyse)

Gap Analyser

En gap analyse er en analyse, der kan hjælpe til med at sammenligne virksomhedens aktuelle performance i forhold til virksomhedens potentielle performance.  Analysen besvarer følgende 2 spørgsmål: "Hvor er vi?" og "Hvor vil vi gerne være?". Hvis man som virksomhed ikke udnytter sine tilgængelige ressourcer optimalt, så har virksomheden sandsynligvis et uudnyttet potentiale.

Gap analysen  kan foretages på forskellige niveauer i virksomheden – fra strategisk - til operationelt niveau. Eksempler på gap analyser kan være “Hvor godt er virksomhedens værdier forankret hos medarbejderne?”, “Procesoptimering og procesforankring” samt gap analyser der fokuserer på behovet for træning og uddannelse. 

Gap analysen baserer sig på “best practice”, men skræddersyes efter behov.

Tilfredshedsanalyser

Tilfredshedsanalyser anvendes til at opnå viden om kundernes tilfredshed. Tilfredsheden kan måles i forhold til en ydet service, et nyt produkt eller bare “almentilstanden” hos virksomhedens kunder. Kunder kan her også opfattes som interne kunder i virksomheden – f.eks. brugere af IT afdelingens serviceydelser.

Tilfredshedsanalyser kan tit overraske – ofte er svarene ikke præcis som man forventede, da man indledte analysen og dermed kan analysen guide virksomheden i nye retninger. Tilfredshedsanalysen kan blive argumentet for en ny investering, ændring af afdelingens ressourceallokering eller baggrunden for udbetaling af årets dusør/bonus i afdelingen.

Tilfredshedsanalyser baserer sig på “best practice”, men skræddersyes efter behov. Analyserne kan evt. ledsages af pragmatiske handlingsplaner og anbefalinger.

Trivselsmålinger

Trivselsmålinger anvendes til at måle medarbejdertilfredsheden. En medarbejdertilfredshedsmåling er et effektivt redskab til at måle medarbejdernes loyalitet og tilfredshed på relevante områder.

Tilfredse, engagerede og loyale medarbejdere er en væsentlig konkurrenceparameter. Trivslen smitter af på produktiviteten, giver færre sygedage og højere kundetilfredshed. Samtidig styrkes potentialet for at rekruttere nye medarbejdere.

En trivselsmåling giver indblik i, hvilke forhold der har størst indflydelse på medarbejdernes adfærd og giver dermed et sikkert beslutningsgrundlag for at arbejde aktivt med optimering på relevante steder. 

Trivselsmålingen tager udgangspunkt i et antal indsatsområder og kan leveres som en standardanalyse eller skræddersyes efter behov.

Person Profil Analyse

Person Profil analysen anvendes til at give en indikation af personens grundlæggende personlige egenskaber og handlemønstre. Analysen kan f.eks. bruges i forbindelse med planlægning af den personlige udvikling – også på ledelsesniveau, til kompetenceafklaring eller i forbindelse med sammensætning af grupper/teams i forskellige sammenhænge.

Vi anvender Thomas International Person Profil Analyse, som er et analyseværktøj baseret på alment anerkendte psykologiske teorier og løbende bliver verificeret og testet for at sikre validitet af data og analyseform.

Rapporteringen foretages altid personligt af vores certificerede konsulent.

Kontakt ØBERG Partners på telefon 7620 0131 eller e-mail: info@oberg-partners.com, hvis du vil vide mere.

Næste kursus

Om kurset

ITIL Foundation
27. februar - 1. marts 2017
København - Se mere

Om os

ØBERG Partners er en konsulentvirksomhed, der har eksisteret siden 2002, med fokus på organisering og processer inden for IT Service Management.

Kontakt os

ØBERG Partners ApS